Pin It

    วันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 100 ชุด ณ ชุมชนบางพรมร่วมใจ/ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี/ที่ทำการชุมชนล้านจัดสรรสกุลทิพย์ ถนนอุทยาน และในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 100 ชุด ณ โรงเรียนบางยี่ขัน ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แยก 5
   ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 12 เมษายน 2565 และ ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5,000 ชุด ในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All