Pin It

     วันนี้ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณบัญชา ช่วยประสิทธิ์ ประธานชุมชนภักดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมกิจกรรมออกหน่วยในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณลานกีฬาชุมชนภักดี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 82 คน
ผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 112 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All