Pin It

    วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณรุ่งฤดี มะโนศรี รองประธานชุมชนเอื้ออาทรแก้วประดับ และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย ร่วมกิจกรรมออกหน่วยในครั้งนี้ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเอื้ออาทรแก้วประดับ เขตหนองจอง กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 69 คน ผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 83 คน
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All