Pin It

    วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ คุณศิริชัย เมฆาประพัฒน์สกุล ประธานชุมชนฯ พร้อมด้วยคุณวรุณรัตน์ กล่ำทอง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน เขตพระนคร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายย และบริการแจกแว่นสายตา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่ประชาชนภายในชุมชน ณ ที่ทำการชุมชนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 72 คน
ผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 118 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All