Pin It

    วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดสอบภาคปฏิบัติ ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร CPR & AED (Online) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All