Pin It

     วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก ทำพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองจังหวัดตาก จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
และในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไทยยินตัน จำกัด และร่มกันฝนมอบให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เดินทางมารับทุนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองจังหวัดตาก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All