Pin It

    วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับคุณอารีภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เขตจอมทอง พร้อมด้วยคุณไพโรจน์ คล้ายจันทร์ ประธานชุมชนฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา บริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชนวัดโพธิ์แก้ว (พระราม 2 ซอย 2) เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
   โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 78 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 124 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All