Pin It

    วันนี้ (25 มิถุนายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีีพ ลงพื้นที่มอบโลงศพ (บริจาค) ให้แก่วัดวังซ่าน อำเภอแม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 400 ใบ รวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตที่ยากไร้ และผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All