Pin It

    วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมโดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "พนักงานขับรถพยาบาลฯ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ให้แก่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการทบทวนพนักงานขับรถให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการขับรถพยาบาลฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี อาจารย์เฉลิมชัย หุ่นนาครินทร์ทร ผู้อำนวยการหลักสูตรและการสอน จากสถาบันฝึกขับรถมืออาชีพ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ณ โรงเรียนไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All