Pin It

   วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตทวีวัฒนา คุณอารีย์ ประธานชุมชนวัดปุรณาวาส ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 46 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 92 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All