Pin It

   วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางพลัด และคณะกรรมการชุมชนวัดคฤหบดี ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา แจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนวัดคฤหบดี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
 
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 62 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 112 คน
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All