Pin It

    วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่า ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นายฉัตรชัย เทียมลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว พร้อมด้วยนายอานนท์ พุฒแก้ว อาสาสมัครมูลนิธิสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน (รหัสหนองยาว 002) นายวิสุทธิ์ มาลินันท์ อาสาสมัครมูลนิธิปิอเต็กตึ๊ง (รหัสหนองแค 001) และนายอำนาจ เนาว์ประดิษฐ์ อาสาสมัครมูลนิธิปิอเต็กตึ๊ง (รหัสหินกอง 001) มาร่วมในพิธีมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All