Pin It

     วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย/แผนกส่งเสริมการศึกษาฯ และคุณสดใส รุ่งโพธิ์ทอง อาสาสมัครมูลนิธิฯ (ศิลปิน 4) ร่วมกับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) นำโดย คุณอภิภวัส ตั้งนันทนาการ ประธานมูลนิธิมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) ทำพิธีแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลนในพืนที่อำเภอเมือง จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร (5 กก.) บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) รวมมูลค่า 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน(หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
    จากนั้นเวลา 13.00 น. ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอสูงเนิน โดยมีคุณไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยคุณสมเกียรติ เกียรติกำจายขจร ประธานมูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์สว่างแสงธรรมธรรมสถาน และคณะฯ ร่วมในพิธีมอบ ณ มูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์สว่างแสงธรรมธรรมสถาน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All