Pin It

    เช้าวันนี้ (10 สิงหาคม 2565) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นำอาหารปรุงสุกพร้อมทาน จำนวน 2,040 กล่อง จากโรงครัวเคลื่อนที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยน้ำดื่ม ยารักษาโรค ถุงยังชีพ อาหารสุนัขและแมว ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสัก อาทิ บ้านสักงอย ตำบลสักหลง (ม.4, ม.9, รร.จิตรพิมล)ตำบลหล่มสัก (ม.3, วัดทุ่ง, ม.4, วัดศรีสะอาด, ซอยวัดศรีสะอาด) พร้อมนำเจ้าหน้าที่กู้ชีพ เข้าตรวจเยี่ยมผู้ป่วยภายในที่พักอาศัย รวมถึงดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ประสงค์ให้นำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว
    ในขณะนี้ 17.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังดำเนินการเข้าสำรวจพื้นที่ประสบภัยและยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสักและพื้นที่ใกล้เคียง โดยตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่มูลนิธิกกไทร อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All