มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 และเครือข่ายพันธมิตร จัดโครงการ ”ติดปีกเติมฝัน แบ่งปันให้น้อง” ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์

 

          เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 และเครือข่ายพันธมิตร จัดโครงการ ”ติดปีกเติมฝัน แบ่งปันให้น้อง” ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ พร้อมนำอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด และข้าวสาร จำนวน 5 กระสอบ มอบให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 5 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา และโรงเรียนสงยางสงเปลืองวิทยาคม โดยมีคุณสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All