Pin It

    วันนี้ (14 สิงหาคม 2565) คุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 1,200 กล่อง พร้อมด้วยน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนตรวจเยี่ยมอาการเบื้องต้นอาทิ ตรวจวัดความดัน ตรวจวัดชีพจร ตรวจวัดค่าออกซิเจน ฯลฯ ให้แก่ผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง และคนชรา ในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
   ในการนี้ ได้นำข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ภายในสำนักสงฆ์กิตตินันโท อำเภอเวียงสา เนื่องจาก เส้นการทางเข้า-ออกสำนักสงฆ์ฯ​ ถูกตัดขาด ทำให้พระสงฆ์ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้
   อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน ขณะนี้พื้นที่อำเภอท่าวังผา ปริมาณน้ำท่วมขังลดลงตามลำดับ ในขณะที่พื้นที่อำเภอเวียงสา ระดับน้ำยังคงท่วมสูง และในพื้นที่มีผู้ประสบภัยเป็นผู้ป่วย เด็ก คนชราพักอาศัยอยู่มาก
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และจัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย​ในพื้นที่วัดดอนแก่ง ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All