Pin It

    วันนี้ (18 สิงหาคม 2565) เวลา 8.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวห้นาแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2565 จำนวน 1,500 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) โโยแบ่งจุดแจกออกเป็น 3 แห่ง ดังนี้
จุดที่ 1 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน จำนวน 500 ชุด ณ บริเวณวัดนางสาว ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
จุดที่ 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน จำนวน 500 ชุด ณ บริเวณวัดท่ากระบือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน
และจุดที่ 3 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน จำนวน 500 ชุด ณ บริเวณวัดหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน
โดยมี คุณบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่ม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All