Pin It

     วันนี้ (22 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมกกไทร อำเภอหล่มสัก โดยคุณธีรพันธ์ ศรีวัฒนกุล รองนายกสมาคมกกกไทร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ให้แก่ผู้ประสบภัยในโครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณสมาคมกกไทร อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All