Pin It

    วันนี้ (22 สิงหาคม 2565) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 1,920 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม ถุงยังชีพ (บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค) 230 ชุด อาหารสุนัข และแมว อย่างละ 1 กระสอบ ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า ตำบลศิลา บ้านวังก้นหวด เทศบาลหล่มสัก บ้านสักหลง วัดศรีสะอาด ซอยสักงอย ซอยศรีบุญเรือง ซอยท่ากกโพธิ์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร บ้านสักหลง และตำบลวัดป่า หมู่ 1 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยให้มีอาหารพร้อมทาน และถุงยังชีพไว้ใช้ยามจำเป็น เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูง ไม่สามารถสัญจรออกมาภายนอกได้
.
ในการนี้ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ยังเข้าสำรวจบ้านพักของประชาชนในพื้นที่ประสบภัย เพื่อตรวจวัดไข้ ความดัน ฯ ให้แก่ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ และดำเนินการอพยพประชาชนที่ต้องการออกนอกพื้นที่หรือมีความประสงค์ในการนำส่งสถานพยาบาลต่างๆ
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All