Pin It

    วันที่ 23 สิงหาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตสวนหลวง ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา บริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 56 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 39 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All