Pin It

    23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ น้ำอาหารกล่องปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 1,100 กล่อง พร้อมชุดยารักษาโรค จำนวน 300 ชุด และอาหารสุนัขและแมว แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพืิ้นที่อำเภอหล่มสัก ซอยบ้านสวนละมุด ตำบลตาลเดี่ยว วัดศรีสะอาด ซอยสักงอย วัดศรีบุญเรือง บ้านตาลเดี่ยว หมู่ 1 และพื้นที่อำเภอหล่มเก่า บ้านวังก้นหวด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All