Pin It

    วันนี้ (24 สิงหาคม 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์อาสาฯ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา บริการตรวจวัดค่าสายตา พร้อมแจกแว่นตาให้แก่ประชาชนโดยไม่ม่ีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณเอี่ยม อินเพน ประธานชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดกันตทาราราม เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
 
โดยมีผู้เข้ารับบริการรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา จำนวน 100 ราย และผู็เข้ารับบริการตรวจวัดค่าสายตาพร้อมรับสายตา จำนวน 137 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All