Pin It

   วันนี้ (29 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตภาษีเจริญ โดยมี คุณวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยสำนักงานเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคุณประยูร วงค์พุทธคำ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ณ บริเวณวัดวิิจิตรการนิมิต ซฮยบางแวก 1 และวัดโคนอน ซอยเทอดไท 59
 
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตราษฏร์บูรณะ โดยมี คุณดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ พร้อมด้วยคุณรุ้งลาวัลย์ มั่นใจอารย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และคุณ สุวิศา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ณ สำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ และเขตราษฏร์บูรณะ จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All