Pin It

   วันนี้ (31 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยพทย์สงเคราะห์ชุมชน คุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตยานนาวา โดยมีคุณสุนิติ บุณญมหาศาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตยานนาวา ร่วมในพิธีมอบ ณ วัดช่องลม ถนนนพระราม 3 ซอย 68 แขวงช่องนนทรี
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตธนบุรี โดยมี คุณอัญชลี ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมด้วยบำรุง สำเนียงงาม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตยานนาวา และเขตธนบุรี จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All