Pin It

    วันนี้ (11 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) และรองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตพญาไท โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพญาไท ร่วมในพิธี ณ บริเวณสวนพญาไทภิรมย์ ถนนพระราม 6 ซอย 28
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณชาญณรงค์ เสาวภา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการและศาสนพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด รองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตห้วยขวาง โดยมี คุณพิณ นพกุลสถิตย์ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคุณสุชาติ คำภาพงษ์ และคุณกุลวดี ศิริวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เขตห้วยขวาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ บริเวณโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตพญาไท และเขตห้วยขวาง จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All