Pin It

    วันนี้ (15 กันยายน 2565) เวลา 08.30-16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดย คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร “ การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” (onsite) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และอาสาสมัครมูลนิธิฯ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและทบทวนความรู้ เพิ่มความชำนาญให้แก่ตนเอง ในการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด โยมี คุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
    (หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมท่านใด มีความประสงค์ที่จะขอภาพรับมอบใบประกาศฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2250020 ต่อแผนกฝึกอบรม (ภายในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All