Pin It

   สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ชุดยาสามัญ อาหารสุนัขและแมว และรองเท้าบูทกันน้ำ ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และพื้นที่อำเภอเมือง โดยมี เจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ยฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
-บ้านหาดสวนยา และ บ้านท่าข้องเหล็ก อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง, อาหารสุนัขและแมว จำนวน 1 กระสอบ
-บ้านดีงาม และ บ้านท่าบ้งมั่ง อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง, อาหารสุนัขและแมว จำนวน 1 กระสอบ
-บ้านท่ากอไผ่ และ บ้านท่ากกเสียว อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง, อาหารสุนัขและแมว 1 กระสอบ
-เทศบาลอำเภอวารินชำราบ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 150 กล่อง
และพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
-บ้านบูรพา ,บ้านธานี 1 ,บ้านหาดวัดใต้ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง, อาหารสุนัขและแมว จำนวน 1 กระสอบ, อาหารสุนัขและแมว จำนวน 1 กระสอบ
-บ้านหาดคูเดื่อ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง ,รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 2 กระสอบ
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทั้งสิ้น จำนวน 2,650 กล่อง อาหารสุนัขและแมว จำนวน 5 กระสอบ และรองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 2 กระสอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All