Pin It

   สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องจากโรงครัวเคลื่อนที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมน้ำดื่ม ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และพื้นที่อำเภอเมือง พร้อมช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านเรือนผู้ประสบภัย และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกสถานที่ประสบภัย โดยมี เจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
-บ้านหาดสวนยา และบ้านท่าข้องเหล็ก อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง 500 กล่อง
-บ้านดีงาม และบ้านท่าบ้งมั่ง อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง 400 กล่อง
-บ้านท่ากอไผ่ และบ้านท่ากกเสียว อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง 500 กล่อง
-เทศบาลอำเภอวารินชำราบ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง 300 กล่อง
และพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
-บ้านบูรพา, บ้านธานี 1, บ้านหาดวัดใต้ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง 500 กล่อง
-บ้านหาดคูเดื่อ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง 300 กล่อง
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทิ้งสิ้น จำนวน 2,500 กล่อง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All