Pin It

    วันนี้ (28 กันยายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา และแจกแว่นสายตา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณปัทวี อิงรอเฮม ผู้ดูแลมัสยิดฯ ร่วมกิจกรรม ณ มัสยิดนูรู้ลอิบาด๊ะห์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา จำนวน 83 ราย และเข้ารับบริการแจกแว่นสายตายาว จำนวน 79 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All