Pin It

   วันนี้ (1 ตุลาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ฟื้นฟูหลังน้ำลด” นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ลงพื้นที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด เป็นเงิน 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ พร้อมด้วย คุณชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก และ คุณสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
   และในวันนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ออกหน่วยฯ ให้บริการประชาชน ตรวจโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All