Pin It

   วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ฟื้นฟูหลังน้ำลด” นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราห์ พร้อมด้วย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ลงพื้นที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในพื้นที่จังหวัดระยอง ร่วมกับมูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง โดย คุณฉัตรชัย โรจน์มั่นคง รองประธานฯ และกรรมการอนุกรรมการมูลนิธิฯ ดังนี้
จุดที่ 1 มอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมือง
จุดที่ 2 มอบถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด ณ ศาลอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแกลงกระเฉด อำเภอเมือง
และในวันนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ออกหน่วยฯ ให้บริการประชาชน ตรวจโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคุณกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง คุณเรวิยา ขจัดเนติธรรม ปลัดเทศบางตำบลทับมา และเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการประจำจังหวัด ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All