มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมหลักกสูตร "การปฐมพยาบาลและการช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน(EMR)" ปี 2561 ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 50 คน 

 

           เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม นำโดยคุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมหลักกสูตร "การปฐมพยาบาลและการช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน(EMR)" ปี 2561 ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 50 คน โดยจัดแบ่งการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส จังหวัดปทุมธานี

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All