Pin It

   สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง น้ำดื่ม ยาสามัญ ถุงยังชีพ อาหารสุนัขและแมว ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านเรือนผู้ประสบภัย และตรวจเยี่ยมสุขภาพผู้สูงวัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
.
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
-เทศบาลอำเภอวารินชำราบ มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 400 กล่อง
.
และพื้นที่ อำเภอพิบูลมังสาหาร
- บ้านไร่ใต้, บ้านไร่เหนือ, บ้านโนนสุข ม.4 ม.5 ม.6 ต.ไร่ฝ้าย มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง ถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด และมุ้งสปริง จำนวน 10 หลัง
.
และ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
- บ้านหนองโรง มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง ถุงยังชีพ จำนวน 40 ชุด
 
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทิ้งสิ้น จำนวน 1,600 กล่อง ถุงยังชีพ จำนวน 60 ชุด และมุ้งสปริง จำนวน 10 หลัง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All