Pin It

    วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณ กอบชัย ซอโสตถิกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ร่วมกับ ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยท่านหลิว จื้อซือ อุปทูตที่ปรึกษาด้านกิจการจีนโพ้นทะเล สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานพิธีเปิดงานมหกรรม "ก้าวล้ำ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว พัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง" โดยมี คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณสรุพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีฯ ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
.
คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กล่าวว่า " การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงผลงานความร่วมมือระหว่างคลินิกฯ กับ 4 องค์กรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาความร่วมมืออย่างยิ่งยืน สำหรับงานในวันนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของคลินิกฯ ผลงานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ และกิจกรรมมากมายในงาน อาทิ บริการตรวจรักษาโดยแพทย์แผนจีน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น แมะ ฝังเข็ม นวดทุยหนาผ่อนคลาย, บริการ Tele-Consultation, ให้คำแนะนำสุขภาพ Online, เสวนาวิชาการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีน, การประชุมวิชาการแพทย์แผนจีน, แนะแนวการศึกษาต่อคณะการแพทย์แผนจีน ฯลฯ"
.
ในการนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ร่วมออกบูทกิจกรรมสาธิตการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน พร้อมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สายด่วนและแอปพลิเคชันมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 1418 โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All