Pin It

   วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ที่โรงครัวเคลื่อนที่อาสาสมัครมูลนิป่อเต็กตึ๊ง จุดปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้แก่ อาสาสมัคร อินทรี อาสาฯ​ จังหวัดลพบุรี อาสาสมัคร จุดโชคชัย จุดมวกเหล็ก และจุดหนองแค ร่วมกับ คณะกรรมการมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 900 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ลงพื้นที่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   และในเวลาเดียวกันนี้ ที่โรงครัวเคลื่อนที่อาสาสมัครมูลนิป่อเต็กตึ๊ง จุดประตูน้ำบางโฉมศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ โดย อาสาฯ​ กู้ภัย จุดสระบุรี จุดบางเสาธง จุดแก่งคอย จุดธรรมศาลา จุดสำราญราษฎร์ จุดตลาดพลู จุดบางเขน และจุดรัตนาธิเบศร์ นำเรือท้องแบน จำนวน 5 ลำ พร้อมด้วยอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ตำบลชีน้ำร้าย หมู่ 1-2 มอบอาหารปรุงสุก จำนวน 470 กล่อง พร้อมน้ำดืม จำนวน 50 แพ็ค อาหารสุนัขและแมว จำนวน 30 ถุง และถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด
   หมู่ 3-4 มอบอาหารปรุงสุก จำนวน 400 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค อาหารสุนัขและแมว จำนวน 30 ถุง และถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด ตำบลประศุก หมู่ 6 มอบอาหารปรุงสุก จำนวน 350 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค อาหารสุนัขและแมว จำนวน 30 ถุง และถุงยังชีพ 50 ชุด ตำบลทับยา หมู่ 8 มอบอาหารปรุงสุก จำนวน 200 กล่อง พร้อทน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค อาหารสุนัขและแมว จำนวน 30 ถุง และถุงยังชีพ 50 ชุด และมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางโฉมศรี จำนวน 50 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันกรอกกระสอบทราย อีกจำนวน 100 กล่อง รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทั้งสิ้น จำนวน 2,070 กล่อง ในการนี้ได้มีผู้บริจาคก๋วยจั๊บ จำนวน 200 ชุด และ ผัดไทย จำนวน 200 ชุด จึงนำแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยทั้งหมด
จากนั้นเวลา 16.30 น. ได้รับการร้องขออพยพเด็กออกจากโรงเรียนวัดบางโฉมศรี เนื่องจากน้ำขึ้นเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย จำนวน 13 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวไทยภูเขาที่ยากจนจาก อ.พบพระ จ.ตาก ทางวัดได้รับเลี้ยงไว้ ซึ่งมีคุณครูคอยดูแล ครั้งนี้ จะต้องส่งเด็กๆ ทั้งหมดกลับบ้าน โดยรถยนต์ที่มาจาก จ.ตากมาส่งผักที่ตลาดไท จะแวะรับที่บ้านพักของครู และเดินทางกลับ อ.พบพระ จ.ตากไปด้วยกัน
   ขณะที่โรงครัวอาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำจังหวัดพิจิตร ประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง พร้อมนำน้ำดื่มสะอาด จำนวน 50 โหล และ หมวกจีน"กุ้ยโล้ย" ลงพื้นที่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ม.1-2 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All