Pin It

    สรุปผลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในวันนี้ (18 ตุลาคม 2565) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง น้ำดื่ม มุ้งสปริง ถุงยังชีพ ชุดยาเวชภัณฑ์ อาหารสุนัขและแมว รองเท้าบูทกันน้ำ ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขื่องใน พร้อมออกสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
.
พื้นที่ อำเภอเมือง
- บ้านหาดคูเดื่อ, บ้านทัพไทย, บ้านท่าเสด็จ มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง พร้อมเสื้อชูชีพ จำนวน 10 ตัว ชุดยาสามัญ จำนวน 50 ชุด ข้าวสาร จำนวน 4 กระสอบ หมวกกุยโล้ย จำนวน 20 ใบ
- บ้านท่ากกแห่, หมู่บ้านเสาวลักษณ์, บ้านวังสว่าง 1-2, บ้านสร้างทราย ม.2 , บ้านปทุม ม.7, บ้านร่วมใจ ม.10 มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง พร้อมเสื้อชูชีพ จำนวน 10 ตัว ข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ หมวกกุยโล้ย จำนวน 20 ใบ
.
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
- บ้านห้วยขะยุง หมู่ 6, ชุมชนวัดหนองบัวไชยวาน มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง พร้อมข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ หมวกกุยโล้ย จำนวน 20 ใบ
.
และพื้นที่ อำเภอเขื่องใน
- บ้านท่าไห ม.4 , ม.12 มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทิ้งสิ้น จำนวน 1,400 กล่อง, เสื้อชูชีพ จำนวน 20 ตัว, ข้าวสาร จำนวน 8 กระสอบ, หมวกกุยโล้ย จำนวน 60 ใบ และชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 50 ชุด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All