Pin It

    วันนี้ (19 ตุลาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ กรรมการ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธีเปิดโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใย สุขภาพชมุชน" (นำร่อง) โดยมอบหมายให้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน จัดทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมในพิธี ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ​
.
.
โครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใย สุขภาพชุมชน" (นำร่อง) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดหน่วยแพทย์ออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง โดยกำหนดให้บริการประชาชนในทุกวันพุธและวันศุกร์ (ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือตามแต่สถานการณ์ ณ ขณะนั้น)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All