มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ต้องการความช่วยเหลือ สามารถบริจาคได้ทั้งเงิน สิ่งของ อาหาร ฯลฯ  ได้ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ  ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.30 – 20.00 น.

โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะนำไปช่วยเหลือด้านสาธารณกุศลต่าง ๆ   เช่น

 1. ผู้ประสบสาธารณภัย  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  เพลิงไหม้  ฯลฯ
 2. ผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
 3. งานเก็บศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 4. งานบริการด้านการแพทย์   เช่น  สงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหัวเฉียว / โรงพยาบาลและศูนย์อนามัยของรัฐต่าง ๆ  /   จัดตั้งหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน  ตรวจรักษาพยาบาล และ จ่ายยาโดยไม่คิดมูลค่าทั่วประเทศ /  จัดตั้งหน่วยแพทย์กู้ชีพผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ   ทั้งระดับ  Basic  และ  Advance
 5. งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ 
 6. สงเคราะห์ทุนการศึกษาทุกระดับชั้น
 7. สงเคราะห์เด็ก และ เยาวชน  เช่น แจกสมุด  เครื่องเขียนในวันเด็กแห่งชาติ  /  เครื่องแบบนักเรียน  /   ทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน  ฯลฯ
 8. ทะนุบำรุงศาสนา  เนื่องในโอกาสต่าง  ๆ เช่น   เป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทานเป็นประจำทุกปี   /   จัดตั้งโรงครัวสำหรับงานวันพุทธศาสนา และ  ศาสนาอื่น

            9.   สงเคราะห์ภัยแล้งโดยการสร้างถังเก็บน้ำขนาดสองหมื่นลิตร    สร้างศาลาที่พักผู้โดยสารแจกเครื่องอุปโภคบริโภคตามชุมชนต่าง ๆ   และ งานสงเคราะห์อื่น  ๆ

     ดังนั้น   ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   เพื่อให้มูลนธิ ฯ นำไปใช้เพื่อสาธารณกุศลต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น    โดยประสงค์จะ

            1)      บริจาคเงินเข้ากองทุนการกุศล 

            2)      บริจาคให้มูลนิธิเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของผู้บริจาค  และ ของมูลนิธิฯ

            3)      บริจาคสงเคราะห์อื่น ๆ

ผู้ที่บริจาคให้มูลนิธิเป็นประจำทุกปี  หรือ  ประจำทุกเดือนนั้น   แผนกผู้อุปถัมภ์    จะไปรับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทุกราย   โดยมีผู้นำ หรือ  กรรมการมูลนิธิ   หรือ สมาคม   ในท้องถิ่น  เป็นผู้พาไปรับเงินบริจาค   เพื่อป้องกันการแอบอ้าง         

         มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   ไม่มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเดินเรี่ยไรโดยลำพัง   หรือตั้งโต๊ะเรี่ยไร   ในสถานที่ชุมนุมชน หากท่านพบเห็น กรุณาแจ้งมูลนิธิฯ ได้ทันที       


ท่านสามารถบริจาคได้หลายวิธีดังนี้
  

1.บริจาคโดยตรงที่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนเจ้าคำรพตัดพลับพลาไชย ป้อมปราบ กรุงเทพฯ และท่านได้สักการะหลวงปู่ไต้ฮงอีกด้วย

2.แจ้งความจำนงให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ไปรับได้ตามสถานที่ ที่ท่านสะดวก

3.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

 •  ธนาคารกรุงไทย สาขาราชวงศ์ บี

           เลขที่ 004-1-00811-1 (บริจาคโลงศพ)

 •  ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนมะลิ

           เลขที่ 153-1-01930-7 (บริจาคโลงศพ)

 •  ธนาคารกรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย

           เลขที่ 001-0-00370-5 (บริจาคโลงศพ)
           เลขที่ 001-0-44356-2 (สมทบทุนซื้อยาและเวชภัณฑ์)

 •  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสามแยก

           เลขที่ 046-1-00810-9 (บริจาคโลงศพ)

 •  ธนาคารกสิกรไทย สาขาเสือป่า

           เลขที่ 027-2-07939-0 (บริจาคโลงศพ)

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเฉลิมนคร

           เลขที่ 037-256513-4 (บริจาคโลงศพ)

 •  ธนาคารทหารไทย สาขาตลาดน้อย

           เลขที่ 027-2-01540-5 (บริจาคโลงศพ)
           เลขที่ 027-2-01539-7 (สมทบทุนซื้อยาและเวชภัณฑ์)

          ธนาคารธนชาต สาขาสวนมะลิ

          เลขที่ 789-2-01281-7 (บริจาคโลงศพ)
          เลขที่ 789-2-38516-3 (สมทบทุนซื้อยาและเวชภัณฑ์)
  

4.บริจาคโดยเช็ค สั่งจ่ายในนามมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

5.บริจาคโดยธนาณัติ สั่งจ่าย ณ ปณ.ป้อมปราบ

6.ตัดบัตรเครดิตรายเดือน (Recurring) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาค คลิ๊ก

7.บริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code)

8 . บริจาคผ่านระบบ E-Donation  (ซึ่งผู้บริจาคไม่จำเป็นต้องเก็บหลักฐานในการยื่นเพื่อขอคืนภาษี)

QR Code ธนาคารทหารไทย

QR Code  ธนาคารกสิกรไทย

**** หากผู้บริจาคต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาจับภาพหน้าจอ (แคปเจอร์) หลักฐานการโอน แล้วส่งมาที่  e-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  พร้อมระบุชื่อ - ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จรับเงินและระบุประเภทการบริจาคด้วย เช่น  บริจาคช่วยน้ำท่วม  , โลงศพ  เป็นต้น

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 0-2225-0020 , 0-2623-0545

หากท่านต้องการใบเสร็จ สามารถส่งใบโอนเงิน พร้อมเขียน ชื่อ-สกุลและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ส่งมาที่

 1. Line@ : @finance.ptt
 2. Fax หมายเลข 02-226-2567 หรือ 02-225-3792
 3. E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว   มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป