×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมจัดตั้ง “โครงการปลูกต้นกล้า 3 สถาบันฯ” โดยมอบทุนเรียนพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติปีการศึกษา 2561 นับเป็นการมอบทุน รุ่นที่ 6

 

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล3สถาบันฯ ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ อาคารใหม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมจัดตั้ง “โครงการปลูกต้นกล้า 3 สถาบันฯ” ด้วยการมอบทุนเรียนพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน และมีความต้องการมีอาชีพเป็นพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสังคม ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นับเป็นการมอบทุน รุ่นที่ 6

{gallery}Media/SocialWork/Scholarships/2018/04072018{/gallery}

 

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week