Pin It

   เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดยคุณทวีปวิทน์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรม "หลักสูตรการกู้ภัยเบื้องต้น (Basic Rescue Course)" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ให้แก่อาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกู้ภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All