Pin It

   วันนี้ (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) เวลา 08.30-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดย คุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2565 (อบรมออนไลน์) โดยมีเจ้าหน้าที่จากแผนกฝึกอบรมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All