Pin It

   วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้
.
เวลา 11.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิชัยภูมิสามัคคีสงเคราะห์ จังหวัดชัยนาท โดยคุณเอี่ยมเซ้ง แซ่อึ้ง ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณมัทธุรี อนุสรธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง ร่วมมอบ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
.
เวลา13.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิชัยภูมิสามัคคีสงเคราะห์ จังหวัดชัยนาท โดยคุณเอี่ยมเซ้ง แซ่อึ้ง ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณชลิต บุญชูรัตนภาพ นายกเทศมาตรีตำบลชีลอง ร่วมมอบ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง
.
และในเวลา 15.30 น. ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคุณธรรม จังหวัดชัยภูมิ โดยคุณชุติมา ตั้งรัตคณะ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณเทพรัตน์ ตันติยานนท์ นายอำเภอหนองบัวแดง ร่วมมอบ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All