Pin It

    วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก นำโดยคุณศิริลักษณ์ ศิริพงษ์ตระกูล รองนายกสมาคมฯ พร้อมคณะฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมี คุณวิโรจน์ ชูโฉม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณที่ทำกการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All