Pin It

   เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดย คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การขับเรือกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิฯ จำนวน 60 คน โดยมี วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์ฝึก อปพร. เขต 16 จังหวัดชัยนาท

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All