Pin It

   วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2565) เวลา 06.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา นำผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 700 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ใน โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอโชคชัย อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง ดังนี้
    เวลา 10.30 น. ร่วมกับ มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสี่ยงเซี่ยงตึ๊ง) จังหวัดนครราชสีมา นำโดย คุณอภิภวัส ตั้งนันทนาการ ประธานมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 154,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมี คุณธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโชคชัย
    จากนั้นเวลา 13.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 154,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมี คุณพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอครบุรี
     และในเวลา 14.30 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มูลค่า 123,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ นายอำเภอเสิงสาง ร่วมเป็นปรธานในพิธีมอบ ณ บริเวณที่ว่ากรอำเภอเสิงสาง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All