Pin It

    วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สมาคมพาณิชย์อุทัยธานี นำโดยคุณปฏิภาณ วงศ์กาญจนา นายกสมาคมฯ และคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มูลค่า 123,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณประสิทธิ์ เทียนนา นายกเทศบาลเมืองการุ้ง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง จังหวัดอุทัยธานี
.
จากนั้นเวลา 11.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 185,400 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอบ้านไร่ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขารัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
.
และในเวลา 15.00 น. เดินทางต่อไปยัง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสมาคมศิษย์เจ้าพ่อจอมทองสลกบาตร นำโดย คุณวันชัย เตี๋ยอำนวยชัย นายกสมาคมฯ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 185,400 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมีคุณวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณศาลาศาลเจ้าพ่อจอมทองสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All