Pin It

     วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดยอาจารย์วันจักร จันทร์สว่าง หัวหน้าฝ่ายกู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ โดยมี คุณจิรสิน ถนอมวงษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ (จุดที่ 1) บริเวณบ้านห้วยเขย่ง หมู่ 6 ตำบลห้วยเขย่ง และ (จุดที่ 2) บริเวณบ้านห้วยเสือ หมู่ 1 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All