Pin It

    วันพฤหับดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับคุณพัชรี เกิดไพบูลย์ลักษณ์ ประธานชุมชนตรอกสลักหิน จัดกิจกรรมออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนตรอกสลักหิน เขตปทุมวัน
   โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 70 คน และเข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 110 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All