Pin It

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม นำโดยคุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม พร้อมด้วยคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม นำเจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่พนักงานบริษัท วราภรณ์ สมพงศ์ ฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 150 คน เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 5 รอบ รอบละ 30 คน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม, 21 พฤศจิกายน, 22พฤศจิกายน, 28 พฤศจิกายน และ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท วราภรณ์ สมพงศ์ ฟู้ดส์ จำกัด แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All