Pin It

    วันที่ 17 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลย นำโดย คุณพีระพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 800 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 494,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโป่งชี ตำบลโป่ง จำนวน 400 ชุด และบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน จำนวน 400 ชุด โดยมี คุณบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย คุณบุญธรรม กันยาประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง คุณเทียนชัย งาสิทธิ์ ผู็อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งชี และคุณปรเมศร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเลย ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All